مجتمع های قضایی شهر شیراز

مجتمع های قضایی شهر شیراز

فهرست مراجع دادگستری شیراز ( دادگاههای شیراز ) به همراه آدرس و شماره تلفن

بهترین وکیل شیراز


1- مجتمع مرکزی دادگستری استان فارس

آدرس: شیراز، میدان شهدا (شهرداری)، مجتمع قضایی مرکزی، دادگستری کل استان فارس

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۲۲۳۱۵-۱۷


2- دادگاه های کیفری یک و دو شیراز

آدرس: شیراز، میدان الله (فلکه گل سرخ)، بلوار شیرودی

تلفن: ۰۷۱-۳۷۴۲۸۰۱۴-۱۷


3- مجتمع قضایی دادگاه تصادفات شیراز

آدرس: شیراز، بلوار جانبازان، روبروی شهرک صدا و سیما، نبش خیابان نیروی انتظامی

تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۱۰۰۴۹


4- دادگاه های خانواده شیراز

آدرس: شیراز، میدان قائم (اطلسی)، بلوار هجرت، سمت راست، کوچه اول

تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۷۴۰۱۲-۱۶


5- مجتمع قضایی دادگاههای حقوقی شیراز

آدرس: شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان شهید جمالی، مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۳۴۳۱


6- دادگاه انقلاب شیراز

آدرس: شیراز، بلوار جدید قرآن، روبروی لونا پارک

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۸۹۲۳۶


7- مجتمع دادسرای ناحیه یک شیراز

آدرس: شیراز، بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، بعد از استخر کوثر، ایستگاه ۱۵

تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۱۹۵۰۲


8- مجتمع دادسرای ناحیه دو شیراز

آدرس: شیراز، میدان آزادی (فلکه گاز)، ابتدای خیابان ابریشمی

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۲۰۱۷


9- شورای حل اختلاف شماره ۱ شیراز

آدرس: شيراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان (پودنک)، انتهای بلوار، جنب دادگاه تصادفات

تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۳۹۴۶۳


10- شورای حل اختلاف شماره ۲ شیراز

آدرس: شیراز، بلوار رحمت، خیابان بنی هاشمی، روبروی کوچه ۳۶

تلفن: ۰۷۱-۳۷۵۳۱۹۶۹


11- شورای حل اختلاف شماره ۳ شیراز

آدرس: شیراز، میدان قائم، بلوار هجرت

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۷۷۱۶


12- شورای حل اختلاف شماره ۴ شیراز

آدرس: شیراز، بلوار جانبازان، روبروی شهرک صدا و سیما، مجتمع قضایی تصادفات

تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۱۰۰۴۹


13- شورای حل اختلاف شماره ۵ شیراز

آدرس: شیراز، شهر صدرا، بلوار دانش، خیابان کوهسار، کوچه حیران

تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۱۷۴۰۰


14- شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۱

آدرس: شیراز، میدان قائم، کوچه یک

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۸۱۰۹