تور دوم سه روزه جزيره هرمز  نوروز ١٤٠٢

تور دوم سه روزه جزيره هرمز نوروز ١٤٠٢

تورسه روزه كوير يزد،ميبد و تفت نوروز1402

تورسه روزه كوير يزد،ميبد و تفت نوروز1402

تور مالدیو ایران و ساحل مکسر

تور مالدیو ایران و ساحل مکسر

رویدادهای فعال

تور خوزستان زیبا
تور

تور خوزستان زیبا

سه شنبه یکم فروردین ماه الی جمعه چهارم فروردین ماه
برگزار کننده : آژانس مسافرتی پارس مهرگان
هزینه : 3,450,000 تومان ظرفیت مانده : 3 نفر
 تور هرمز زیبا
تور

تور هرمز زیبا

1 فروردین الی 4 فروردین
برگزار کننده : آژانس مسافرتی پارس مهرگان
هزینه : 3,200,000 تومان ظرفیت مانده : 8 نفر
تور اول سه روزه جزيره هرمز نوروز ١٤٠٢
تور

تور اول سه روزه جزيره هرمز نوروز ١٤٠٢

شنبه 5 فروردین ماه 1402 ساعت ٢١:٠٠ الی سه شنبه 8 فروردین ماه 1402 ساعت 23:59
برگزار کننده : آژانس مسافرتی کوپال
هزینه : 3,500,000 تومان ظرفیت مانده : 6 نفر
تور شمال زیبا
تور

تور شمال زیبا

یکشنبه ششم فروردین الی جمعه یازدهم فروردین
برگزار کننده : آژانس مسافرتی پارس مهرگان
هزینه : 5,450,000 تومان ظرفیت مانده : 7 نفر
تور دوم كاشان، ابيانه و كوير نوروز ١٤٠٢
تور

تور دوم كاشان، ابيانه و كوير نوروز ١٤٠٢

دوشنبه 7 فروردین 1402 ساعت 22:00 الی چهارشنبه 9 فروردین 1402 ساعت 23:59
برگزار کننده : آژانس مسافرتی کوپال
هزینه : 2,950,000 تومان ظرفیت مانده : 10 نفر
 تور هرمز زیبا
تور

تور هرمز زیبا

8 فروردین الی 11 فروردین
برگزار کننده : آژانس مسافرتی پارس مهرگان
هزینه : 3,200,000 تومان ظرفیت مانده : 15 نفر
تور دوم سه روزه جزيره هرمز  نوروز ١٤٠٢
تور

تور دوم سه روزه جزيره هرمز نوروز ١٤٠٢

سه شنبه 8 فروردین ماه 1402 ساعت ٢١:٠٠ الی جمعه 11 فروردین ماه 1402 ساعت 23:59
برگزار کننده : آژانس مسافرتی کوپال
هزینه : 3,500,000 تومان ظرفیت مانده : 5 نفر
تورسه روزه كوير يزد،ميبد و تفت نوروز1402
تور

تورسه روزه كوير يزد،ميبد و تفت نوروز1402

پنجشنبه ۱۰ فروردین ساعت ٢٣:٥٩ الی یکشنبه ۱۳ فروردین ساعت 23:59
برگزار کننده : آژانس مسافرتی کوپال
هزینه : 3,500,000 تومان ظرفیت مانده : 12 نفر
تور مالدیو ایران و ساحل مکسر
تور

تور مالدیو ایران و ساحل مکسر

جمعه یازدهم فروردین الی یکشنبه سیزدهم فروردین
برگزار کننده : آژانس مسافرتی پارس مهرگان
هزینه : 1,800,000 تومان ظرفیت مانده : 6 نفر

آخرین لیست های مشاغل شیراز