لیست سینماهای شیراز

لیست سینماهای شیراز

فهرست زیر شامل لیست سینماهای شیراز همراه با آدرس و شماره تماس آن ها می باشد.

1- هنر شهر آفتاب

آدرس: شیراز، انتهای بزرگ راه دکتر حسابی، روبروی شهرک گلستان، مجتمع بزرگ خلیج فارس، بلوک 7.

تلفن: 07136110


2- فرهنگ شیراز

آدرس: شیراز، چهارراه حافظیه به طرف دروازه قران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

تلفن: 07132285575

3- پردیس گلستان
آدرس: شیراز، معالی آباد، جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی، ساختمان الف، طبقه همکف
تلفن: 07136362500

4- سینما سعدی شیراز
آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه سعدی.
تلفن: 071-32330791

5- سینما پیام شیراز 
آدرس: شیراز، چهارراه زند، ابتدای خیابان رودکی
تلفن: 071-32301416

6- سینما ایران
آدرس: شیراز، چهارراه زند، خیابان رودکی.
تلفن: 071-32246157

7- سینما کیان
آدرس: شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، روبروی پمپ بنزین، کوچه 14،مجتمع اول سمت چپ، مجموعه فرهنگی و هنری کیان
تلفن: 071-32270777

8- سینما غزل شیراز
آدرس: شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس.
تلفن: 09178905004