لیست داروخانه های شبانه روزی در شیراز

لیست داروخانه های شبانه روزی در شیراز

لیست داروخانه های شبانه روزی شیراز به همراه آدرس و شماره تلفن

1- نام داروخانه:  داروخانه شبانه روزی اقبال

آدرس: شیراز، بلوار پاسارگارد 

تلفن:07138341252


2- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی دکتر شمسی

آدرس: شیراز، میدان اطلسی، نبش کوچه نظام

تلفن: 07132291994


3- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی دکتر عابدی

آدرس: شیراز، معالی آباد، نبش خیابان پزشکان

تلفن: 071-36341118


4- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی ایران زمین

آدرس: شیراز، شهرک گلستان، بین فلکه اول و دوم،

تلفن: 071-36277503


5- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی امیر

آدرس: شیراز، بلوار رحمت، ابتدای بنی هاشمی

تلفن: 09171180887


6- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی محمد رسول الله

آدرس: شیراز، بلوار پاسداران 

تلفن: 09173163172


7- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی دراگون

آدرس: شیراز، میدان ولیعصر خیابان زند، نرسیده به خیابان شهید تحویلدار

تلفن: 07132249126


8- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی دکتر اسیری

آدرس: شیراز، میدان قائم، ابتدای بلوار هجرت، نبش خیابان فروغی

تلفن: 07132289224


9- نام داروخانه: داروخانه شبانه روزی حاتم

آدرس: شیراز، فرهنگ شهر، نبش سجادیه دوم 

تلفن: 07136389090


10- نام داروخانه: داروخانه شبانه‌ روزی دکتر شریفی

آدرس: شیراز، معالی آباد، جنب مسجد دستغیب 

تلفن: 07136247545