لیست آموزشگاه های شطرنج در شیراز

لیست آموزشگاه های شطرنج در شیراز

لیست زیر نمایش دهنده لیست باشگاه های شطرنج در شیراز به همراه آدرس و شماره تلفن آن ها می باشد.

 1- باشگاه شطرنج فروزان                      07132292991- 09177103240   شیراز، چهارراه چنچه، خیابان نارون، کوچه 11، بطرف جمهوری شطرنج

2- مدرسه شطرنج شیراز                  07136291149                                          شیراز، خیابان ولیعصر قصردشت، کوچه 18 شطرنج

3- مدرسه شطرنج بزرگمهر                 09303299188                                  شیراز، فلکه اطلسی، بلوار ابوالکلام، کوچه 9 آیت الله ربانی شطرنج

4- باشگاه شطرنج احسان قائم مقامی 07136487188- 07136486954  شیراز، خیابان شهید قدوسی شرقی، بین کوچه 6 و 8 شطرنج

5- مدرسه شطرنج بازان برتر شعبه 1 07138436162- 07138436194  شیراز، بلوار پاسداران، روبروی پارک قوری شطرنج

6- مدرسه شطرنج بازان برتر شعبه 2 07136310953                                         شیراز، فرهنگ شهر، ایستگاه 15، روبروی بازارچه شهید رجایی شطرنج

7- مدرسه شطرنج مانتری شعبه 1 07137274710                                 شیراز، بلوار مدرس، خیابان فضل آباد، کوچه 10 شطرنج

8- مدرسه شطرنج مانتری شعبه 2 07138223965                                 شیراز، بلوار پاسداران، ایستگاه 4، بعد از کوچه 70، روبروی شهر غذا شطرنج

9-    باشگاه شطرنج رخ                             09175394767                                           شیراز، شهرک گلستان، نرسیده به فلکه دوم، خیابان تعاون، نبش کوچه 2