بهترین قالیشویی های شیراز + آدرس و شماره تماس

قالیشویی های شیراز و لیست بهترین قالیشویی های شیراز را در سایت به همراه آدرس و شماره تماس آنها قرار دادیم. در این لیست می توانید به آدرس قالیشویی های شیراز و اطلاعات و خدمات کامل آنها دسترسی داشت باشید.
بهترین قالیشویی های شیراز + آدرس و شماره تماس

قالیشویی های شیراز و لیست کاملی از بهترین قالیشویی های شیراز را در اختیار شما کاربران عزیز در سایت شیراز رویداد قرار داده ایم. با کمک این لیست می توانید به اسامی قالیشویی های شیراز به همراه آدرس و شماره تماس آنها دسترسی داشته باشید. برای انتخاب بهترین قالیشویی های شیراز با مقایسه خدمات آنها با یکدیگر به راحتی می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

کارخانه قالیشویی پامچال

کارخانه قالیشویی پامچال

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شتشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه
آدرس کارخانه : شیراز - سلطان آباد - روستای قره باغ - خیابان رنگ ریزی

ورود به وب سایت     


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه یک

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه یک

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه دو

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه دو

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه سه

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه سه

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه چهار

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه چهار

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه پنچ

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه پنچ

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه شش

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه شش

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه هفت

قالیشویی مبلشویی پامچال شعبه هفت

عضو رسمی اتحادیه قالیشویی های شیراز
شستشوی انواع فرشهای دستباف و ماشینی - تابلو فرش - گلیم و گبه - موکت - جاجیم - فرش های ابریشم و طرح ابریشم - فانتزی - بلژیکی - سجاده مساجد ، نمازخانه سازمان ها و مدارس
شستشو توسط دستگاههای مکانیزه و آبگیری توسط آبگیر لوله ای بدون چین و چروک و پارگی
حمل و نقل و تحویل فرش بصورت لول شده و کاملا خشک شده
شستشوی انواع مبلمان منزل و اداری- سلطنتی - راحتی - استیل - اسپورت با بهترین کیفیت و 100% تضمینی در مکان مورد نظر شما
تعمیرات فرش شامل : رفوگری، رنگبرداری، ریشه بافی، رفع سوختگی، زیگزاگ، شیرازه

ورود به وب سایت       


قالیشویی 20

قالیشویی 20

شستشوی انواع مبلمان و فرش ماشینی،دستباف و ابریشم به صورت کاملا تضمینی با کیفیت عالی..تعمییر انواع فرش دستباف ابریشم و تبریزی رنگبرداری و ریشه زنی و...به صورت تخصصی و تضمینی

    


جهت درج نام و اطلاعات کسب و کار خود به صورت رایگان در لیست بالا ( بهترین قالیشویی های شیراز + آدرس و شماره تماس ) با ما تماس حاصل فرمایید

 بهترین قالیشویی های شیراز

بهترین قالیشویی ها معمولا دارای ویژگی های زیر هستند:

 • تجربه: بهترین قالیشویی ها تجربه طولانی در زمینه تمیزکاری قالی و فرش دارند. آن ها با سابقه کاری بیشتر، بهترین روش ها و تکنیک ها را می شناسد و می توانند بهترین خدمات را ارائه دهند.
 • تخصص وحرفه ای بودن: بهترین قالیشویی ها تیمی از کارکنان مجرب و حرفه ای دارند که در زمینه تمیزکاری قالی ماهر هستند. آن ها با استفاده از تکنولوژی مدرن و تجهیزات حرفه ای، بهترین نتیجه را ارائه می دهند.
 • استفاده از مواد شوینده با کیفیت: بهترین قالیشویی ها از مواد شوینده با کیفیت و مناسب برای هر نوع قالی استفاده می کنند. آن ها به دقت و دانش لازم برای استفاده از مواد شوینده مناسب، قالی را بهبود می بخشند و آن را تمیز و صاف می کنند.
 • خدمات گسترده: بهترین قالیشویی ها خدمات گسترده ای را ارائه می دهند. علاوه بر تمیزکاری قالی و فرش، آن ها ممکن است خدماتی مانند ترمیم، بافت، حفظ و حفاظت قالی را نیز ارائه کنند. این امکانات اضافی می تواند به شما در حفظ و بهبود قالی خود کمک کند.
 • قیمت منصفانه:بهترین قالیشویی ها قیمت هایی منصفانه و عادلانه برای خدمات خود تعیین می کنند. آن ها به عنوان یک مشتری همیشگی، بهترین خدمات را با قیمت مناسب ارائه می دهند.
 • رضایت مشتری: بهترین قالیشویی ها تمرکز خود را بر رضایت مشتریان قرار می دهند. آن ها مشتریان خود را با خدمات با کیفیت، خوب و دقیق، به نتیجه مطلوب می رسانند و در صورت نیاز پشتیبانی می کنند.

می توانید با مراجعه به سایت شیراز رویداد از بهترین قالیشویی های شیراز مطلع شوید که آدرس و شماره تماس آن ها در زیر درج شده است.

خدمات قالیشویی های شیراز

خدمات قالیشویی ها معمولا شامل موارد زیر می باشد:

 • شستشو و تمیزکاری: قالیشویی ها قالی و فرش را به صورت حرفه ای و عمقی شستشو می دهند. آن ها از تجهیزات و مواد شوینده مناسب برای هر نوع قالی استفاده می کنند تا قالی را از لکه ها، گردو غبار، عفونت ها و بوهای نامطبوع پاکسازی کنند.
 • ترمیم و بافت: اگر قالی خراب شده است، قالیشویی ها ممکن است خدمات ترمیم و بافت را نیز ارائه کنند. آن ها می توانند سوراخ ها، پارگی ها و تعمیرات دیگر را در قالی با استفاده از تکنیک های خاص ترمیم کنند.
 • حفظ و حفاظت:قالیشویی ها ممکن است خدمات حفاظت و حفظ قالی را نیز ارائه کنند. آن ها می توانند از روش هایی مانند پوشش قالی، استفاده کنند تا به قالی شما در برابر لکه ها وگردوغبار مقاومت کند و طول عمر آن را افزایش دهد.
 • تطهیر قالی: تطهیر قالی یک خدمت مخصوص است که برای حذف باکتری ها، میکروب ها و عفونت ها از قالی به کار می رود. قالیشویی ها ممکن است از روش هایی مانند استفاده از آبگرم و مواد شوینده ضدعفونی کننده برای تطهیر قالی و جلوگیری از شیوع بیماری های منتقل شونده از قالی استفاده کنند.
 • خشک شویی: بعد از شستشوی قالی، خشک کردن آن بسیار مهم است تا جلوی رطوبت و رشد قارچ و باکتری ها را بگیریم. قالیشویی هااز تجهیزات خشک کن مدرن برای خشک کردن قالی استفاده می کنند تا قالی را سریع و به طور مناسب خشک کنند.
 • عطردهی: برخی قالیشویی ها علاوه بر تمیزکاری، عطردهی نیز را ارئه می دهند. آن ها ممکن است از عطرها یا محصولات خاصی برای عطردهی قالی استفاده کنند تا عطر خوشایندی به قالی ببخشند.

هر قالیشویی ممکن است خدمات متفاوتی را ارائه کنند.

مدت زمان شستن قالی ها در شیراز

مدت زمان شستشوی قالی ها معمولا بستگی به عوامل زیر دارد:

اندازه قالی: اندازه قالی تاثیر زیادی بر زمان شستشو دارد. قالی های بزرگتر نیاز به زمان بیشتری برای شستشو دارند نسبت به قالی های کوچکتر.

وضعیت قالی: اگر قالی شدیدا کثیف یا آلوده است، نیاز به زمان بیشتری برای شستشو خواهد داشت. البته، در بعضی موارد، قالی ها قابلیت شستشوی سریع را داشته باشند و زمان کمتری نیاز داشته باشند.

روش شستشو: روش شستشویی که استفاده می شود نیز تاثیرزمانی دارد. بعضی از روش های شستشو سریع تر و کارآمد تر هستند و زمان کمتری را برای شستشو می طلبند.

سطوح آلودگی: اگر قالی شدیدا آلوده است و دارای لکه های سخت و پیچیده است، زمان بیشتری برای شستشو نیاز است تا آلودگی کاملا از قالی برداشته شود.

تجهیزات قالیشویی: استفاده از تجهیزات حرفه ای و مدرن در قالیشویی می تواند زمان شستشو را کاهش دهد. تجهیزات با کارآیی بالا می توانند به طور موثر و سریع قالی را شستشو کنند.

با این حال، برای یک قالی معمولی، زمان شستشو معمولا بین چند ساعت تا چند روز می تواند متغیر باشد. البته، بهتر است این موضوع را با قالیشویی مورد نظر خود مشاوره کنید تا زمان دقیق تری را برای شستشو برآورد کنند.

هزینه شستن قالی در شیراز

 هزینه شستن قالی ها بر اساس چند عامل مختلف محاسبه می شود. موارد زیر تاثیر زیادی بر قیمت قالی دارند:

اندازه قالی: اندازه قالی تاثیر زیادی بر قیمت آن دارد. قالی های بزرگ تر قیمت بیشتری خواهند داشت نسبت به قالی های کوچک تر.

جنس قالی: نوع جنس قالی نیز بر قیمت آن تاثیر دارد. قالی هایی با جنسیت های گران تر مثل ابریشم قیمت بالاتری نسبت به قالی هایی با جنسیت های معمولی تر دارد.

طرح و طراحی: قالی ها با طرح و طراحی متفاوت نیز قیمت های متفاوتی خواهند داشت. قالی های با طرح های پیچیده، دستبافت بیشتر و جزئیات دقیق معمولا قیمت بالاتری نسبت به قالی های ساده دارند.

وضعیت قالی: وضعیت کلی قالی، از جمله آلودگی، سالم بودن و عمر مفید باقی مانده نیز تاثیری در قیمت قالی دارد. قالی های در حالت خوب و سالم با قیمت بالاتری عرضه می شوند.

در نهایت بهتر است قبل از خرید قالی، با فروشندگان قالی مشورت کنید یا در جستجوی قیمت های مشابه در بازار باشید تا قیمت مناسبی برای قالی مورد نظرتان پیدا کنید.