آزمایشگاه های تشخیص طبی شیراز

آزمایشگاه های تشخیص طبی شیراز

فهرستی از بهترین آزمایشگاه های تشخیص طبی در شیراز را در لیست زیر به همراه آدرس و شماره تماس آنها می توانید مشاهده کنید.

1- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه درمانگاه سهامی

آدرس: شیراز، بلوار چمران، ابیوردی 2

تلفن تماس: 07136266072


2- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه درمانگاه سینوهه

آدرس: شیراز، انتهای فرهنگ شهر، جنب کنار گذر احسان، درمانگاه سینوهه

تلفن تماس: 07136363174


3- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه درمانگاه شهر راز

آدرس: شیراز، قدوسی شرقی، نبش کوچه 6

تلفن تماس: 07136487535


4- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه میلاد

آدرس: شیراز، قدوسی غربی

تلفن تماس: 07136302065


5- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه دکتر دانشبد

آدرس: شیراز، خیابان اردیبهشت، حد فاصل 20 متری سینما سعدی و صورتگر، پلاک 23

تلفن تماس: 07132352512


6- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه نمازی

آدرس: شیراز، میدان نمازی، بیمارستان نمازی.

تلفن تماس: 07136262010


7- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه درمانگاه سهامی

آدرس: شیراز، بلوار چمران، ابیوردی 2

تلفن تماس: 07136266072


8- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نشاط

آدرس: شیراز، خیابان زند، بالاتر از بیمارستان شهید فقیهی، ابتدای کوچه عبائیان، طبقه فوقانی بانک سینا

تلفن تماس: 07132335753


9- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه دکتر رازی

آدرس: شیراز، خيابان گلشن، خيابان انقلاب، كوچه 16، پلاك 110 

تلفن تماس: 07132335753


10- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

آدرس: شیراز، خیابان اردیبهشت، حدفاصل 20 متری و صورتگر، نبش کوچه 2

تلفن تماس: 07132318700


11- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

آدرس: شیراز، خیابان اردیبهشت، حدفاصل 20 متری و صورتگر، نبش کوچه 2

تلفن تماس: 07132318700


12- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه ایران

آدرس: شیراز، خيابان زند، بیست متری سینما سعدی

تلفن تماس: 07132332370


13- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه بوعلی

آدرس: شیراز، ابتدای بلوار معالی آباد، جنب بانک ملت. 

تلفن تماس: 07136240937


14- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه نور

آدرس: شیراز، خيابان زند، نرسيده به فلكه نمازی، روبروی دانشكده مهندسی، ساختمان ياس، طبقه سوم، پلاک 8

تلفن تماس: 07132307713


16- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه دکتر جلالی

آدرس: شیراز، بلوار رحمت، خیابان بنی هاشمی، جنب شهرداری منطقه 5.

تلفن تماس: 0713729062317- نام آزمایشگاه:  آزمایشگاه بیمارستان حافظ

آدرس: شیراز، ابتدای بلوار چمران

تلفن تماس: 071-36271531